Test av värmepumpar

Att använda sig av värmepumpar för att värma upp huset, garaget eller sommarstugan är ett effektivt och ekonomiskt tillvägagångssätt, i jämförelse med till exempel el-element. Man ställer enkelt in de funktioner man vill använda, såsom temperatur, värme, luftrenare eller luftavfuktning. I jämförelse med exempelvis direktverkande el är en värmepump både mer klimatsmart och kostnadseffektiv.

Att hitta rätt värmepump

Att använda sig av värmepumpar för att värma upp sitt hem är inte bara bra för miljön, utan även för din ekonomi. Att välja rätt sort kan däremot vara lite krångligt. Först behöver du fundera på vilka slags funktioner du vill att pumpen ska klara av. Vill du till exempel enbart ha värme eller vill du kunna använda luftavfuktare och luftrenare också? Det kan vara en klok idé att konsultera en installatör för att få hjälp med att välja rätt pump för rätt ändamål. Genom att jämföra olika värmepumpar kan man komma ner ganska rejält i pris utan att behöva tumma på kvaliteten.

Att ta hjälp av en oberoende konsult för att göra en bedömning av just dina värmebehov är en klok idé. På så sätt kan ni tillsammans diskutera behov, effekt och tillgänglighet. Genom att konsulten utvärderar hemmet, sommarstugan eller garaget kan denne göra en korrekt bedömning av behov och tillgänglighet, samt ge praktiska tips och råd gällande till exempel placering av pumpen och dess funktioner. Att uppdatera sina uppvärmningsmetoder är alltid bra och nu blir det även mer ekonomiskt än någonsin. Genom att använda sig av värmepumpar gör du ett aktivt val för miljön samtidigt som det finns många kronor att spara genom att använda en pump istället för direktverkande el.

Ett klimatsmart och kostnadseffektivt alternativ

Den ökade användningen av värmepumpar medför givetvis även att utbudet utökas. Genom att jämföra olika återförsäljare med varandra och jämföra de olika pumparnas funktioner, finns det många kronor att spara. Ta gärna hjälp av ämneskunniga för att ta reda på vilken slags pump som skulle täcka dina värmebehov på bästa sätt.