Hur stor värmepump ska jag välja?

Bland villaägare är en värmepump ett populärt val för inomhusvärme. Värmepumpen är relativt enkel att förstå tekniskt. De fyra huvudsakliga komponenterna i pumpen förångaren, kompressorn, kondensorn och strypanordningen utvinner värmeenergi ur kall uteluft för att effektivt värma upp hemmet. Före valet av värmepump bör du framförallt fundera på hur pass stor värmepump det är som krävs för dina behov.

Optimera både effekt och energi

Då du valt en värmepump snarare än en direktverkande elvärmelösning har du redan gjort ett bra miljömässigt och ekonomiskt val. Hur pass stor värmepump du väljer och hur du installerar den är två ytterligare stora faktorer som avgör hur pass energieffektiv din uppvärmning blir. Du bör heller inte förlita dig för mycket på värmepumpen. Förslagsvis begränsar du ditt tillgodoseende av energibehov via pump till femtio procent. Den andra hälften kan exempelvis täckas av en elpatron eller en annan liknande lösning. Då du gör valet kring hur stor värmepump du ska använda bör du också mäta hur många kvadratmeter din uppvärmningsyta är. Tumregeln är att överdimensionering alltid är bättre.

Det finns många bra källor att hänvisa till när du vill börja värma ditt hem med värmepump och funderar på hur pass stor värmepump som behövs. Energimyndigheten är den statliga myndighet som ansvarar för att informera och rådgöra kring dessa frågor. Även de rekommenderar att du inte låter din värmepump täcka mer än 50 % av ditt värmebehov. I enlighet med deras broschyr rörande villavärmepumpar uppskattas det att en villa i normal storlek förbrukar runt 25 000 kWh per år. Då räcker det att använda en en värmepump på 5 kWh. Att köpa en värmepump är ofta relativt dyrt och därför bör du spendera god tid på att undersöka marknaden. På sidan nibe.se finns en bra översikt över produkter inom värmepumpar.

Skaffa dig koll innan du fattar ditt beslut

Marknaden för värmepumpar är mättad. En grundlig granskning kan ta betydligt längre tid än du tror. Behöver du en stor värmepump finns det ett par nämnvärda tillverkare. I överlag är de flesta eniga om att Mistubishi och Electrolux är bäst. För att slippa göra grovarbetet själv kan du som konsument ta del av resultaten från flera oberoende tester av värmepumpar.