Varför värmepump

Att spara pengar är den vanligaste anledningen att skaffa en värmepump. Men uppvärmningen med en värmepump är också miljövänlig. Du ersätter en del av den elektricitet du gör av med till uppvärmning, med gratis energi från naturen utanför huset. En värmepump utvinner energi från utomhusluft, ventilationsluft, berggrund eller vatten – alla förnyelsebara energikällor.

En värmepump är en investering för framtiden. Den ger hög besparing och sänkt energiförbrukning.

Mer information finns här på sidan.