Varför ska man använda en värmepump?

En värmepump arbetar så att den skickar värme från kalla till varma platser. För att detta ska kunna ske måste energi tillföras. Värmepumparnas teknik fungerar likadant som tekniken i kylanläggningar, till exempel kylskåp. Där sparas kylan som produceras och värmen, som är en restprodukt, släpps ut på baksidan. Värmepumpen gör tvärtom och behåller värmen och släpper ifrån sig kylan.

Värmepumpens olika fördelar

Varför ska man då använda en värmepump? Värmepumpen ger en betydligt billigare och miljövänligare värme, jämfört med oljeuppvärmning och direktverkande el. Det är även mycket enklare och bekvämare att värma upp bostaden med en värmepump, i jämförelse med ved och pellets som kräver en ganska stor arbetsinsats. Även om värmepumpen ger en något större kostnad vid inköp och installation, leder de låga driftkostnaderna till att du får igen den summan i form av minskade uppvärmningskostnader på några år. Det finns en hel del olika värmepumpar att välja mellan på marknaden idag. En luftvärmepump är ett bra val, eftersom det passar nästan alla sorters hus.

En luftvärmepump ger inte bara en behaglig värme, utan fungerar även som luftkonditionering vilket innebär att du alltid har bra inomhusluft i ditt hem. Med lägre energikostnader och en bättre inomhusmiljö kan även din bostad stiga i värde om du installerar en luftvärmepump. Energin tas från utomhusluften och omvandlas till behaglig inomhusvärme. En värmepump drar självklart energi, precis som ett vanligt element, men på grund av energiutvinningen kan värmepumpen leverera mer energi än vad den faktiskt drar i elström. Även vid kalla temperaturer ute finns det värmeenergi att utvinna i luften. Detta för att det egentligen inte existerar kyla, utan det enda som existerar är frånvaron av värme.

Andra typer av värmepumpar

För en bostad belägen på lämplig berggrund att borra i kan en bergvärmepump vara ett bra val. Fördelarna är att den alltid presterar oavsett klimat. Den hämtar nämligen sin värme från berggrunden och inte från utomhusluften. Bergvärmepumpen har en mycket låg driftskostnad samt den bästa procentuella besparingen. Vilken värmepump du väljer beror alltså på vilken typ av bostad du har.